Ochrana a zpracování osobních údajů

Při nakládání s daty pro interní obchodní záležitosti  se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu armyshopkatalog.cz je firma Westarmyshop s.r.o, se sídlem: Strašice 26, 33845 Strašice, Česká republika, IČ: 04590929, DIČ: CZ04590929, C 31974 vedená u Krajského soudu v Plzni prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018. Osobní údaje jsou poskytnuty pouze přepravní společnosti jakožto dodací, které jsou potřebné pro dokončení obchodní transakce která je uskutečněna na dálku.

Shromažďování osobních údajů

Probíhá pro realizaci obchodní transakce se zákazníkem, na základě objednávky v našem internetovém obchodě: od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás, tyto údaje jsou shromažďovány v interní části našeho internetového obchodu a jsou chráněny zabezpečeným šifrovaným webem.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy při nákupu na dálku a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům na základě registrace v našem internetovém obchodě, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné (emailové) žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití v zabezpečené interní části šifrovaného webu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a komunikaci se zákazníkem.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v interní části zabezpečeného šifrovaného webu, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.